Published on in Vol 8 , No 8 (2022) :August

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/34150, first published .
Estimating Changes in Population Size and Behavioral Characteristics in Men Who Have Sex With Men Between 2014 and 2019: Longitudinal Study

Estimating Changes in Population Size and Behavioral Characteristics in Men Who Have Sex With Men Between 2014 and 2019: Longitudinal Study

Estimating Changes in Population Size and Behavioral Characteristics in Men Who Have Sex With Men Between 2014 and 2019: Longitudinal Study

Zijie Yang 1, 2, 3 , MPH ;   Lan Wei 3 , PhD ;   Wei Xie 3 , BM ;   Lin Chen 3 , BM ;   Zhengrong Yang 3 , MD ;   Yan Zhang 3 , BM ;   Shaochu Liu 3 , MPH ;   Wei Tan 3 , MPH ;   Chenli Zheng 3 , BM ;   Yongxia Gan 3 , BM ;   Dongmin Li 4 , MD ;   Huachun Zou 5 , PhD ;   Wanying Chen 4 , MPH ;   Ling Ma 6 , MPH ;   Niu Ju 5 , MPH ;   Yinghui Sun 5 , MD ;   Fan Lv 4 * , MD ;   Jin Zhao 1, 3 * , PhD

1 School of Public Health , Shantou Unversity , Shantou , CN

2 School of Public Health , Peking Unversity , Beijing , CN

3 Shenzhen Center for Disease Control and Prevention , Shenzhen , CN

4 National Center for AIDS/Sexually Transmitted Disease Control and Prevention , Chinese Center for Disease Control and Prevention , Beijing , CN

5 School of Public Health , Sun Yat-sen University , Shenzhen , CN

6 Binhu District Centers for Disease Control and Prevention , Wuxi , CN

*these authors contributed equally

Corresponding Author: