Published on in Vol 6 , No 2 (2020) :Apr-Jun

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/19106, first published .
Turning the Crisis Into an Opportunity: Digital Health Strategies Deployed During the COVID-19 Outbreak

Turning the Crisis Into an Opportunity: Digital Health Strategies Deployed During the COVID-19 Outbreak

Turning the Crisis Into an Opportunity: Digital Health Strategies Deployed During the COVID-19 Outbreak

Pol Pérez Sust 1 , BSc, MSc ;   Oscar Solans 1 , MD, MSc ;   Joan Carles Fajardo 1 , BSc ;   Manuel Medina Peralta 2 , MD, MSc ;   Pepi Rodenas 1 , BSc ;   Jordi Gabaldà 3 , BSc, MSc ;   Luis Garcia Eroles 1 , MD, MSc ;   Adrià Comella 1 , MD, MBA ;   César Velasco Muñoz 4 , MD, MPH, PhD ;   Josuè Sallent Ribes 5 , PhD ;   Rosa Roma Monfa 1 , BSc, MBA ;   Jordi Piera-Jimenez 6 , BSc, MSc

1 Servei Català de la Salut , Barcelona , ES

2 Institut Català de la Salut , Barcelona , ES

3 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació , L'Hospitalet de Llobregat , Barcelona , ES

4 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya , Barcelona , ES

5 Fundació TIC Salut i Social , Mataró , ES

6 Open Evidence Research Group , Universitat Oberta de Catalunya , Barcelona , ES

Corresponding Author:

  • Jordi Piera-Jimenez, BSc, MSc
  • Open Evidence Research Group
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Av del Tibidabo 39
  • Barcelona
  • ES
  • Phone: 34 651041515
  • Email: jpiera@bsa.cat