Published on in Vol 3, No 4 (2017): Oct-Dec

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Yu Huang 1*, MSc;  Shuiyang Xu 1*, MPH;  Lei Wang 1, MSc;  Yushui Zhao 1, MSc;  He Liu 1, MSc;  Dingming Yao 1, MSc;  Yue Xu 1, MSc;  Qiaohong Lv 1, MSc;  Gang Hao 1, MSc;  Yan Xu 1, MSc;  Qingqing Wu 1, MSc

1 Department of Health Education , Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou , CN

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Qingqing Wu, MSc
  • Department of Health Education
  • Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention
  • 3399 Binsheng Road, Binjiang District
  • Hangzhou
  • CN
  • Phone: 86 057187115239
  • Email: qqwu@cdc.zj.cn