Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. Z

 2. Zadik Janke, Josefine
 3. Zadrozny, Sabrina
 4. Zagari, Rocco Maurizio
 5. Zaidi, Irum
 6. Zazpe, Itziar
 7. Zeng, Daniel Dajun
 8. Zerriouh, Fatima
 9. Zetstra - van der Woude, Priscilla
 10. Zetstra-van der Woude, Priscilla
 11. Zhang, Lelin
 12. Zhang, Qian
 13. Zhang, Qingpeng
 14. Zhang, Weiping
 15. Zhang, Xinyu
 16. Zhao, Jinkou
 17. Zhao, Peipei
 18. Zhao, Yushui
 19. Zhou, Esther H
 20. Zhou, Jiaqi
 21. Zhou, Mo
 22. Zhu, Miaoqi
 23. Zhu, Shu-Hong
 24. Zielinski-Gutierrez, Emily
 25. Zink, Anna
 26. Zlotorzynska, Maria
 27. Zlotorzynska, Maria
 28. Zlotorzynska, Maria
 29. Zubair, Khurram