Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xiao, Jingyi
 3. Xie, Alan
 4. Xing, Cathleen Y
 5. Xu, Qian
 6. Xu, Shuiyang
 7. Xu, Songhua
 8. Xu, Yan
 9. Xu, Yue
 10. Xueref, Serge
 11. Y

 12. Yach, Derek
 13. Yagahara, Ayako
 14. Yang, Hongxi
 15. Yang, Yijiong
 16. Yano, Terdsak
 17. Yao, Dingming
 18. Yasmin, Reena
 19. Yelk Woodruff, Rachel S
 20. Yokouchi, Ryoki
 21. Yom-Tov, Elad
 22. Yonova, Ivelina
 23. Yoon, Sunmoo
 24. Yoshida-Cervantes, Maya
 25. Younes, Naji
 26. Young, April M
 27. Young, Elisa
 28. Young, Mary A
 29. Young, Peter W
 30. Young, Sarah
 31. Young, Sean D
 32. Yu, Hong
 33. Z

 34. Zadik Janke, Josefine
 35. Zadrozny, Sabrina
 36. Zagari, Rocco Maurizio
 37. Zaidi, Irum
 38. Zeng, Daniel Dajun
 39. Zetstra - van der Woude, Priscilla
 40. Zetstra-van der Woude, Priscilla
 41. Zhang, Lelin
 42. Zhang, Qian
 43. Zhang, Qingpeng
 44. Zhang, Weiping
 45. Zhang, Xinyu
 46. Zhao, Jinkou
 47. Zhao, Yushui
 48. Zhou, Esther H
 49. Zhou, Jiaqi
 50. Zhou, Mo
 51. Zhu, Miaoqi
 52. Zhu, Shu-Hong
 53. Zielinski-Gutierrez, Emily
 54. Zink, Anna
 55. Zlotorzynska, Maria
 56. Zlotorzynska, Maria
 57. Zlotorzynska, Maria
 58. Zubair, Khurram