Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, December 24 through Wednesday, December 26 inclusive. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. X

 2. Xueref, Serge
 3. Y

 4. Yach, Derek
 5. Yagahara, Ayako
 6. Yang, Hongxi
 7. Yang, Yijiong
 8. Yano, Terdsak
 9. Yao, Dingming
 10. Yelk Woodruff, Rachel S
 11. Yokouchi, Ryoki
 12. Yom-Tov, Elad
 13. Yonova, Ivelina
 14. Yoon, Sunmoo
 15. Yoshida-Cervantes, Maya
 16. Younes, Naji
 17. Young, Elisa
 18. Young, Mary A
 19. Young, Peter W
 20. Young, Sarah
 21. Young, Sean D
 22. Yu, Hong
 23. Z

 24. Zadik Janke, Josefine
 25. Zadrozny, Sabrina
 26. Zagari, Rocco Maurizio
 27. Zaidi, Irum
 28. Zeng, Daniel Dajun
 29. Zetstra - van der Woude, Priscilla
 30. Zetstra-van der Woude, Priscilla
 31. Zhang, Lelin
 32. Zhang, Qian
 33. Zhang, Qingpeng
 34. Zhang, Weiping
 35. Zhang, Xinyu
 36. Zhao, Jinkou
 37. Zhao, Yushui
 38. Zhou, Esther H
 39. Zhou, Jiaqi
 40. Zhou, Mo
 41. Zhu, Miaoqi
 42. Zhu, Shu-Hong
 43. Zielinski-Gutierrez, Emily
 44. Zink, Anna
 45. Zlotorzynska, Maria
 46. Zlotorzynska, Maria
 47. Zubair, Khurram