JMIR Publications

JMIR Public Health and Surveillance

Browse Author Index

 1. K

 2. Kaewkungwal, Jaranit
 3. Kahle, Erin
 4. Kahle, Erin M
 5. Kaida, Angela
 6. Kaila, Minna
 7. Kamen, Charles
 8. Kang, Yong-Bin
 9. Kaphle, Sangya
 10. Karanja, Sarah
 11. Kardia, Sharon L. R.
 12. Kasel, Brian
 13. Kassaye, Seble
 14. Kath, Suraj
 15. Katz, Mira L
 16. Kautz, Henry
 17. Kazi, Abdul Momin
 18. Kee, Frank
 19. Keelan, Jennifer
 20. Kelly-Hope, Louise
 21. Kennedy, Ryan David
 22. Kesse-Guyot, Emmanuelle
 23. Ketende, Sosthenes
 24. Khamsiriwatchara, Amnat
 25. Khan, Kamran
 26. Kharfen, Michael
 27. Khosropour, Christine M
 28. Kijsanayotin, Boonchai
 29. Kim, Annice
 30. Kim, Min
 31. Kinagwi, Koki
 32. King-Dowling, Sara
 33. Kirchhoff, Katrin
 34. Kirchner, Thomas R.
 35. Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg
 36. Kjelsø, Charlotte
 37. Klostermann, Philip
 38. Koblin, Beryl A
 39. Koch-Weser, Susan
 40. Koppeschaar, Carl E
 41. Kouanda, Seni
 42. Kramer, Michael R
 43. Kreslake, Jennifer
 44. Kroart, Laura
 45. Kunkle, Sarah
 46. Kupek, Emil
 47. Kuriki, Hiroshi
 48. Kwan, Matthew
 49. Kyomuhangi, Lennie Bazira