JMIR Publications

JMIR Public Health and Surveillance

Browse Author Index

 1. K

 2. Kaewkungwal, Jaranit
 3. Kahle, Erin
 4. Kahle, Erin M
 5. Kaida, Angela
 6. Kaila, Minna
 7. Kamen, Charles
 8. Kang, Yong-Bin
 9. Kaphle, Sangya
 10. Karanja, Sarah
 11. Kardia, Sharon L. R.
 12. Kasel, Brian
 13. Kassaye, Seble
 14. Kath, Suraj
 15. Katz, Mira L
 16. Kautz, Henry
 17. Kazi, Abdul Momin
 18. Kee, Frank
 19. Kelly-Hope, Louise
 20. Kesse-Guyot, Emmanuelle
 21. Ketende, Sosthenes
 22. Khamsiriwatchara, Amnat
 23. Khan, Kamran
 24. Kharfen, Michael
 25. Khosropour, Christine M
 26. Kijsanayotin, Boonchai
 27. Kim, Min
 28. Kinagwi, Koki
 29. King-Dowling, Sara
 30. Kirchhoff, Katrin
 31. Kirchner, Thomas R.
 32. Klostermann, Philip
 33. Koch-Weser, Susan
 34. Kouanda, Seni
 35. Kramer, Michael R
 36. Kreslake, Jennifer
 37. Kroart, Laura
 38. Kunkle, Sarah
 39. Kupek, Emil
 40. Kuriki, Hiroshi
 41. Kwan, Matthew
 42. Kyomuhangi, Lennie Bazira