JMIR Publications

JMIR Public Health and Surveillance

Browse Author Index

 1. K

 2. Kaewkungwal, Jaranit
 3. Kahle, Erin
 4. Kahle, Erin M
 5. Kaida, Angela
 6. Kaila, Minna
 7. Kamen, Charles
 8. Kang, Yong-Bin
 9. Kaphle, Sangya
 10. Karanja, Sarah
 11. Kardia, Sharon L. R.
 12. Kasel, Brian
 13. Kassaye, Seble
 14. Kath, Suraj
 15. Katz, Mira L
 16. Kautz, Henry
 17. Kazi, Abdul Momin
 18. Kee, Frank
 19. Keelan, Jennifer
 20. Kelly-Hope, Louise
 21. Kennedy, Ryan David
 22. Kesse-Guyot, Emmanuelle
 23. Ketende, Sosthenes
 24. Khamsiriwatchara, Amnat
 25. Khan, Kamran
 26. Kharfen, Michael
 27. Khosropour, Christine M
 28. Kijsanayotin, Boonchai
 29. Kim, Min
 30. Kinagwi, Koki
 31. King-Dowling, Sara
 32. Kirchhoff, Katrin
 33. Kirchner, Thomas R.
 34. Klostermann, Philip
 35. Koblin, Beryl A
 36. Koch-Weser, Susan
 37. Kouanda, Seni
 38. Kramer, Michael R
 39. Kreslake, Jennifer
 40. Kroart, Laura
 41. Kunkle, Sarah
 42. Kupek, Emil
 43. Kuriki, Hiroshi
 44. Kwan, Matthew
 45. Kyomuhangi, Lennie Bazira